Wishing All of you a very happy birthday - Principal

 S.NO  STUDENT NAME  CLASS  BIRTHDAY
1 BHUMIKA III 23-Jan
2 AKSHAY GARG IX 23-Jan
3 MISTHY P.P 23-Jan
4 NAVYA GUPTA P.S. 23-Jan
5 VANSHIKA VERMA P.S. 23-Jan
6 VIHAAN SETHI P.S. 23-Jan
7 MANASVI P.S. 23-Jan
8 CHAITANYA TANWAR V 23-Jan
9 TEJASVI ARYA V 23-Jan
10 RIDHIMA MEHTA V 23-Jan
11 MANNAT VI 23-JAN
12 SEWA KHATTAR VI 23-Jan
13 TIYA SHARMA VI 23-Jan
14 TANYA SURI VI 23-Jan
15 GRANTH VII 23-Jan
16 PRANAV SARDANA VIII 23-JAN
17 ARYAN GUPTA X 23-Jan
18 DHRUVI BHATT X 23-JAN